Cừ tràm 8-10cm, ngọn 3.8cm, dài 4.5m
cu-tram8-10cm-3-8cm1
cu-tram8-10cm-3-8cm2

Cọc tràm 8cm – 10cm ngọn 3.8cm dài 4.5m – 4.7m

36.000