Cọc tràm đường kính gốc từ 12cm dài 2.5m – 2.7m

38.000