Cừ tràm đường kính gốc từ 12cm, dài 2.5m – 2.7m

38.000