cot ep tre
cot-ep-tre-3
cot-ep-tre-2
cot-ep-tre-1

Cót ép tre 2 lớp (xuất khẩu)

420.000 410.000