cay chong bach dan 4m goc 7cm
cay-chong-bach-dan-4m-goc-7cm-3
cay-chong-bach-dan-4m-goc-7cm-2
cay-chong-bach-dan-4m-goc-7cm-1

Cây Chống Bạch Đàn 4m đường kính gốc 6cm

25.000