cay chong bach dan 4m goc 8cm
cay-chong-bach-dan-4m-goc-8cm-3
cay-chong-bach-dan-4m-goc-8cm-2
cay-chong-bach-dan-4m-goc-8cm-1

Cây Chống Bạch Đàn 4m đường kính gốc 8cm

40.000 38.000